Warsztaty naukowe
Zadaniem warsztatów będzie przybliżenie podstawowych zjawisk fizyki, matematyki, logiki i astronomii. Warsztaty są nie tylko nauką ale przede wszystkim zabawą, która angażuje, wciąga i zachwyca. Zasadniczą cechą projektu jest jego charakter badawczy – działania nie są zaplanowane wcześniej, ale są odpowiedzią na pojawiające się w trakcie pracy pytania, postawione przez dzieci bądź osobę prowadzącą. Ta interdyscyplinarna metoda pracy sprawdza się doskonale z dziećmi już od drugiego roku życia.. Celem warsztatów jest rozwijanie u dzieci logicznego myślenia, ciekawości poznawczej, stawiania pytań, zdobywania wiedzy poprzez eksperymentowanie, wyciągania wniosków oraz umiejętności współpracy w grupie.

  • Dzieci rozwijają zainteresowania i ciekawość
  • Zajęcia rozwijają zainteresowania techniczne
  • Dzieci uczą się współpracy zespołowej 
  • Dzieci uczą się rozwiązywania problemów naukowych
  • Dzieci uczą się stawiać pytania i znajdywać odpowiedzi
  • Dzieci uczą się podejmować samodzielne decyzje
  • Dzieci poznają zjawiska przyrodniczo-fizyczne otaczającego je świata