Piłka
Program zajęć jest formą zachęcenia dzieci do podejmowania aktywności fizycznej opartej na ćwiczeniach z piłkami. W trakcie zajęć dzieci, w formie zabawy, uczą się technik 4 dyscyplin sportowych związanych z piłką; piłki nożnej, siatkowej, ręcznej i koszykówki. Program zajęć jest odpowiedzią na potrzebę realizacji zainteresowań ruchowych przedszkolaków oraz ich rodziców, chcących zapewnić swoim dzieciom jak najlepsze warunki do rozwoju fizycznego i motorycznego. Zajęcia są prowadzone przez cały rok przedszkolny, a więc zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia dotyczącymi systematyczności wysiłku fizycznego. Spełniony jest też drugi warunek ŚOZ, mianowicie każde zajęcia trwają na tyle długo, aby utrwaliły się korzystne efekty zdrowotne ruchu. Tym samym zajęcia wyrabiają u dzieci potrzebę regularnej aktywności fizycznej. Wyjściową fazą wprowadzającą dzieci w nową formę muzykowania jest improwizacja słowna, melodyczna, oparta na potocznych zwrotkach, powiedzonkach, przysłowiach, wyliczankach i porzekadłach. Różnorodny, nieraz śmieszny tekst, staje się materiałem do improwizacji i wyjaśniania wielu pojęć muzycznych. 
Systematyczne zajęcia sportowe wspomagają: 
  • Polepszenie ogólnego stanu zdrowia 
  • Uświadomienie korzyści wynikających z aktywności fizycznej
  • Ukulturalnianie fizyczne dziecka Zapewnienie harmonijnego rozwoju fizycznego dziecka
  • Przygotowanie mentalne do współpracy w grupie, zdrowej rywalizacji, umiejętności, pogodzenia się z przegraną oraz szacunku do przeciwnika 
  • Popularyzacja aktywności fizycznej u przedszkolaków poprzez zabawę i ćwiczenia 
U dzieci uczestniczących w tej aktywności zaobserwowano:
  • Wzrost świadomości wie, jaki wpływ na organizm przedszkolaka ma jego ruch 
  • Wejście ćwiczeń w nawyk
  • Nauka umiejętności czucia położenia i ruchów ciała w przestrzeni oraz względem ruchomego przyboru
  • Rozróżnia piłki względem dyscypliny sportu z zakresu dyscyplin składających się na program zajęć