Uwaga!
czujnik jest aktualnie serwisowany / the sensor is currently under maintenance.

Odczyt jest aktualizowany co ok. 15 min. / Reading is being updated approximately very 15 min.