Pomiar realizowany jest z naszego własnego czujnika umieszczonego za oknem przedszkola oraz jest aktualizowany co ok. 15 min.
Reading is coming from our own sensor, located behind our window and is being updated approximately every 15 min.