Inteligencja Emocjonalna

Poznaj unikatowy program rozwoju inteligencji emocjonalnej u dzieci przedszkolnych

Przygotowaliśmy autorski program uczenia emocjonalnego i społecznego, dzięki któremu rozwijana jest inteligencja emocjonalna u dzieci w wieku przedszkolnym. Dzięki merytorycznemu wsparciu organizacji (Casel, IELDS, AERA), efektywnym metodom edukacyjnym (Montessori, Zintegrowanego Nauczania), a także bogatemu doświadczeniu i wiedzy o dzieciach powstał jedyny w swoim rodzaju program nauczania. Korzystamy z niego w naszym przedszkolu prywatnym na Mokotowie, skupiając się na rozwoju emocjonalnym oraz społecznym wszystkich podopiecznych.

Kadra przedszkola – poznaj pasjonatów metody Montessori i Zintegrowanego Nauczania

Każdy członek zespołu przedszkola został przeszkolony w temacie emocji oraz inteligencji emocjonalnej do pracy z dziećmi. Ponadto nasz zespół wykwalifikowanych psychologów i terapeutów aktywnie uczestniczy w codziennym życiu placówki, czuwając nad poprawnością i jakością prowadzenia zajęć. Jest dodatkowym wsparciem dla dziecka w jego rozwoju emocjonalnym oraz społecznym.

Nowoczesne metody nauczania w przedszkolu – odkryj program inteligencji emocjonalnej

Rozwijamy inteligencję emocjonalną dziecka poprzez nowoczesne techniki i komunikację, dzięki którym budujemy w nich stabilną samoocenę, pokazujemy zalety bycia samodzielnym, odpowiedzialnym, odważnym oraz kreatywnym. Uczymy współpracy, a także motywacji w osiąganiu celów czy rozwiązywaniu problemów. Umożliwimy lepszy start Twojego dziecka w naszym przedszkolu niepublicznym w Warszawie

Lepszy start dziecka do dalszych sukcesów

Prawidłowy rozwój emocjonalny dziecka w wieku 3-6 jest kamieniem milowym, dzięki któremu dziecko będzie miało w przyszłości ułatwioną drogę do sukcesów na wielu płaszczyznach życia. Czas spędzony w przedszkolu to najlepszy moment, by pomóc dziecku w nabyciu tych umiejętności. Brak zdolności radzenia sobie z emocjami często jest czynnikiem hamującym bardzo zdolne dzieci. Nie dopuścimy, by do tego doszło w przypadku Twojego malucha! Serdecznie zapraszamy do naszego przedszkola na warszawskim Mokotowie – już dziś zgłoś swoje dziecko i weź udział w rekrutacji!

Akademia Inteligencji Emocjonalnoj
Kraina Emocji Warszawa Mokotów

W naszym przedszkolu niepublicznym stosujemy metody oraz idee, które są nam bliskie:

 • Zintegrowane metody nauczania,
 • Porozumienie bez przemocy (NonViolent Communication, NVC),
 • Edukacja demokratyczna,
 • Metoda immersji językowej,
 • Elementy metody Marii Montessori,
 • Twórcze rozwiązywanie problemów,
 • Metody relaksacji,
 • Mindfulness,
 • Muzykoterapię,
 • Zajęcia z dramy,
 • Arteterapię,
 • Metoda Gordona dla najmłodszych.
Inteligencja emocjonalna kształtuje się już od samych narodzin. Z chwilą przyjścia na świat rodzice są nieodłącznym elementem rozwoju osobowości dziecka. To oni są pierwszymi mentorami w drodze dziecka ku rozwojowi emocjonalności, ale nie jedynymi. Wiele dzieci, już od najmłodszych lat, znaczną ilość czasu spędza w żłobku i przedszkolu, dlatego ludzie pracujący w powyższych placówkach również odgrywają istotną rolę w rozwoju emocjonalnym przedszkolaków.
Codzienny kontakt dziecka z rodzicami i nauczycielami, nawet ten najmniejszy, ma podtekst emocjonalny. Dlatego też, opiekunom potrzebny jest spokój i opanowanie oraz odpowiednia wiedza, która pozwoli na świadome kształtowanie prawidłowych zachowań emocjonalnych.
Ciągłe powtarzanie tych samych zwrotów i reakcji znacząco wpływa na emocjonalny światopogląd dziecka, jego umiejętności oraz kształtującą się osobowość i charakter.
Kilka pierwszych lat życia dziecka to czas, kiedy kształtują się nawyki emocjonalne. Ważne jest zatem, aby zapoznać go z uczuciami, których doświadcza oraz nauczyć prawidłowych reakcji na pojawiające się emocje, zarówno swoje jak i osób postronnych.
Inteligencja emocjonalna odnosi się do poznania własnego wnętrza i przede wszystkim tego, co czujemy i jak rozumiemy nasze emocje. Rozważne panowanie nad nimi potrzebne jest nam do realizacji wcześniej zamierzonych celów.
Aby rodzice i nauczyciele potrafili wychować dzieci inteligentnie emocjonalne sami muszą być dla nich przykładem.

W dużym skrócie Inteligencja Emocjonalna to:

 • Zdolność do rozpoznawania emocji u siebie i u innych
 • Zdolność do regulowania swoimi emocjami
 • Zdolność do prawidłowego reagowania na emocje innych
 • Wykorzystywanie emocji do zadań takich jak myślenie, rozwiązywanie problemów


Inteligencja emocjonalna odnosi się do poznania naszego wnętrza i przede wszystkim do tego, co czujemy i jak rozumiemy nasze emocje. Następnym krokiem jest rozważne panowanie nad aktywnością emocjonalną, która jest potrzebna do realizacji wcześniej zamierzonego celu. Człowiek nieustannie powinien motywować się wewnętrznie w aspekcie własnego rozwoju, co wiąże się z ciągłym doskonaleniem i z wieloma wysiłkami. Jednak, aby dążenia człowieka mogły się w pełni zrealizować, powinien on nauczyć się patrzeć na innych ludzi z ich punktu widzenia, a więc wczuć się w ich obecną sytuację. Taką naukę można nazwać sztuką porozumiewania się z innymi, czyli tworzenia więzi społecznych. Umiejętności społeczne to wchodzenie w nieustanne kontakty interpersonalne, poprzez które rozwija się współpraca z innymi.
Rozwijanie Inteligencji emocjonalnej niesie ze sobą istotne korzyści poprawiające jakość życia:
 • Rozpoznawanie emocji u siebie i innych
 • Rozpoznawanie negatywnych stanów emocjonalnych i próby im przeciwdziałaniu
 • Stanowi podstawowy element utrzymywania prawidłowych relacji z rówieśnikami, nauczycielami i rodzicami
 • Pozwala wykorzystać cały nasz potencjał do realizacji celów
 • Dzięki niej lepiej radzimy sobie ze stresem
 • Rozwiązujemy konflikty dzięki umiejętnej krytyce
 • Silna motywacja dzięki naturalnej chęci do działania
 • Stabilna samoocena (poczucie własnej wartości) dzięki której akceptujesz, szanujesz siebie i innych, wiesz że jesteś wartościową osobą, masz poczucie własnych możliwości i ograniczeń, jesteś odpowiedzialny za swoje życie
O gotowości pójścia do przedszkola bądź szkoły decyduje to, czy dziecko osiągnęło najważniejsze umiejętności wykształcone we wcześniejszych latach życia. Umiejętności składające się na gotowość dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole. Wszystkie związane są z inteligencją emocjonalną:
 • Wiara w siebie
 • Ciekawość
 • Intencjonalność
 • Samokontrola
 • Towarzyskość
 • Umiejętność porozumiewania się
 • Umiejętność współdziałania

 • źródło: Goleman D., (1997) , Inteligencja emocjonalna, Poznań, str.302.
U dzieci praktykujących uważność, zaobserwowano przede wszystkim następujące efekty:

 • Umiejętnie wyrażają emocje i rozumieją uczucia stosowne do ich wieku
 • Umiejętnie kontrolują własne emocje stosowne do ich wieku
 • Są bardziej lubiane przez innych
 • Łatwiej nawiązują przyjaźnie
 • Umieją się dzielić, pomagać i opiekować
 • Przejawiają zachowania altruistyczne
 • Są tolerancyjne w stosunku do innych
 • Chętnie przestrzegają zasad społecznych
 • Odróżniają zachowania "dobre" od "złych"
 • Sprawniej rozwiązują problemy i konflikty

Pierwsza rejestracja. Jak zapisać dziecko do grupy?

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ