Pływanie
Zajęcia dla dzieci na wczesnych poziomach nauczania koncentrują się na możliwie najszybszym oswojeniu dzieci z wodą, opanowaniu zanurzania twarzy i poprawności oddychania oraz prawidłowej pracy nóg. Obecność instruktorów w wodzie stanowi  największy atut w tej dziedzinie. Chcemy, aby dzieci korzystające z naszej szkółki  optymalne wyniki w możliwie najkrótszym dla siebie czasie. Dla osiągnięcia tego celu instruktorzy są w stałym kontakcie z dziećmi w czasie nauki i dostosowują środki do poziomu ich rozwoju fizycznego i intelektualnego, przekazują im odpowiednią wiedzę pływacką, a przede wszystkim starają się, aby dzieci dobrze się bawiły. Zajęcia prowadzimy w grupkach max 3-4 osobowych. Instruktor jest z dziećmi w wodzie przez całe zajęcia. W zależności od liczebności całej grupy, zajęcia prowadzi dwóch, trzech lub czterech profesjonalnych instruktorów pływackich. Zajęcia odbywają się na nowym basenie uniwersyteckim na ul. ks. Trojdena, do którego dojeżdżamy i wracamy specjalnie podstawionym autokarem. Zajęcia każdorazowo odbywają się w czasie przedszkola, w godzinach przedpołudniowych.
Systematyczne zajęcia sportowe wspomagają: 
  • Oswojenie dziecka z wodą
  • Nauka prawidłowej pracy nóg
  • Oswojenie i nauka prawidłowego wskakiwania do wody
  • Popularyzacja aktywności fizycznej u przedszkolaków poprzez zabawę i ćwiczenia 
U dzieci uczestniczących w tej aktywności zaobserwowano:
  • Obniżenie lub całkowite wyeliminowanie lęku przed wodą
  • Nauka samodzielnego utrzymywania się na wodzie
  • Wejście ćwiczeń w nawyk