Zajęcia <br>sensoryczne
To zajęcia, które w intensywny sposób rozwijają motorykę dużą dziecka poprzez zabawy i ćwiczenia gimnastyczne oraz zabawy poznawcze z obszaru zmysłów wzroku, słuchu, dotyku oraz węchu. Podczas zajęć dzieci wzmacniają więzi społeczne w grupie rówieśniczej oraz z instruktorem, rozpoczynają naukę umiejętności życiowych.
  • Poprawa w zakresie: odbioru wrażeń sensorycznych,
  • Złagodzenie nadreaktywności lub podreaktywności;
  • Zdolności do uczenia się: czytania, pisania, liczenia, rozumienia poleceń;
  • Poprawa umiejętności kontroli emocji i koncentracji uwagi;
  • Poprawa koordynacji, równowagi, precyzji ruchów, zdolności manualnych;
  • Zajęcia pozytywnie wpływają również na poczucie własnej wartości oraz relacje społeczne dziecka;

Leave us a Reply