Gordonki <br>dla najmłodszych
Zajęcia rozwijające wrodzone uzdolnienia muzyczne dziecka. Umuzykalnianie we wczesnym dzieciństwie wspomaga w naturalny sposób rozumienie muzyki, stymuluje wszechstronnie rozwój i pobudza zdolność komunikowania. Głównym narzędziem do pracy jest głos osoby prowadzącej zajęcia oraz instrumenty tj. grzechotki, tamburyny, dzwonki itp. W zabawie wykorzystuje się również chusty, piórka, wstążki, bańki mydlane, piłki i inne akcesoria.
  • Zajęcia stymulują pełny i bardziej harmonijny rozwój mózgu;
  • Są wspaniałym treningiem pamięci i koncentracji;
  • Rozwijają zdolności językowe;
  • Uczą logicznego myślenia;
  • Wpływają na rozwój zdolności matematycznych;
  • Poprawiają samopoczucie;
  • Uspokajają i pomagają rozładować emocje;
  • Uczą pracy i współżycia w zespole.

Zajęcia odbywają się we wtorki.