Techniki relaksacji
Techniki relaksacji to specjalne „zabawy” i ćwiczenia, które pomagają w harmonijnym rozwoju każdego dziecka. Umożliwiają odprężenie organizmu, radzenie sobie ze złością, strachem , bólem, poczuciem straty oraz uspokojenia oddechu, obniżeniu ciśnienia, jak również zmniejszają napięcie mięśni.

W technikach relaksacyjnych wykorzystujemy m.in.: 

 • Relaksację progresywną Jacobsona
 • Trening autogenny Schulza
 • Techniki wizualizacji
 • Relaksację Wintreberta
 • Gimnastykę wg de Milla
Systematyczny trening relaksacji niesie ze sobą istotne korzyści:
 • Zwiększona zdolność do koncentracji 
 • Poprawa umiejętności radzenia sobie ze stresem
 • Lepsza jakość snu
 • Wzmocnienie systemu odpornościowego oraz zdolności do samoregeneracji 
 • Zdecydowane obniżenie poziomu bólu i zwiększenie zdolności do radzenia sobie z bólem, który nie mija 
 • Znaczny spadek lęku, depresji i wrogości
 • Zwiększona zdolność do relaksu
 • Większa energia i entuzjazm do życia
 • Poprawa samooceny 
U dzieci praktykujących techniki relaksacji, zaobserwowano przede wszystkim następujące efekty:
 • Stają się spokojniejsze 
 • Lepiej radzą sobie z trudnymi emocjami 
 • Są bardziej skupione i skoncentrowane
 • Są empatyczne i wyrozumiałe w stosunku do innych
 • Wykształcają naturalne zdolności rozwiązywania konfliktów
 • Czują się szczęśliwsze