Zajęcia z dramy
Drama to metoda wspierająca nauczanie. dziecko, wchodząc w rolę, odkrywa poprzez wysiłek fizyczny i emocjonalny to, co jest w nim samym. Na zajęciach  wykorzystujemy następujące techniki dramy:
 • Narrację
 • Kontekst
 • Symbolikę
 • Refleksję
Systematyczne zajęcia z Dramy wspomagają:
 • Rozwój emocjonalny i społeczny 
 • Rozwój osobowości 
 • Doskonalenie umiejętności komunikacji
 • Rozwój aparatu artykulacyjnego
 • Umuzykalnienie
 • Wzbogacenie wyobraźni 
 • Rozwój pamięci 
 • Pobudzenie do dzialania twórczego 
 • Rozbudzenie skłonnosci do refleksji 
 • Zrozumienie motywacji różnych zachowań 
Dzieci uczestniczące w tej aktywności łatwiej:
 • Przyswajają wiedzę
 • Szybciej osiągają określone umiejętności
 • Wcześniej dorośleją społecznie
 • Stają się śmielsze i bardziej aktywne twórczo