Muzykoterapia
Muzykoterapia jest środkiem ułatwiającym przeżywanie zablokowanych emocji i uczenie się wyrażania uczuć, zarazem tych pozytywnych, jak i negatywnych. Odpowiednio dobrana muzyka może sprawić wyzwalanie emocjonalnych procesów, a także pobudzać do aktywności emocjonalnej, zwłaszcza tej, która dotyczy konfliktowych, patogennych przeżyć. Wyjściową fazą wprowadzającą dzieci w nową formę muzykowania jest improwizacja słowna, melodyczna, oparta na potocznych zwrotkach, powiedzonkach, przysłowiach, wyliczankach i porzekadłach. Różnorodny, nieraz śmieszny tekst, staje się materiałem do improwizacji i wyjaśniania wielu pojęć muzycznych. 
Systematyczne zajęcia Muzykoterapii wspomagają: 
  • Odprężenie psychiczne i fizyczne 
  • Obniżenie lęku i agresji pozwalając przywrócić dziecku wewnętrzną równowagę
  • Równowagę emocjonalną
  • Odblokowanie zahamowań i rozładowania napięcia
U dzieci uczestniczących w tej aktywności zaobserwowano:
  • Znaczną poprawę relacji pomiędzy rówieśnikami 
  • podniesienie poziomu wrażliwości emocjonalnej 
  • Podniesienie poziomu otwartosci na drugą osobę 
  • Lepsze rozumienia własnych uczuć