Mindfulness dla dzieci
Techniki uważności (Mindfulness), to zwracanie szczególnej uwagi na to, co dzieje się z nami i wokół nas „tu i teraz”. Uważność pozwala nam na bardziej świadomy odbiór tego, co zachodzi w chwili obecnej – bez oceniania, z życzliwością i ciekawością. Uczy zatrzymywania lawiny myśli, rozpoznawania naszych emocji i otwarcia się na doświadczenie. Ta umiejętność pomaga nam zastępować automatyczny, często szkodliwy, sposób reagowania, reakcjami bardziej świadomymi. 
Systematyczny trening uważności niesie ze sobą istotne korzyści:
 • Zwiększona zdolność do koncentracji 
 • Poprawa umiejętności radzenia sobie ze stresem
 • Lepsza jakość snu
 • Wzmocnienie systemu odpornościowego oraz zdolności do samoregeneracji 
 • Zdecydowane obniżenie poziomu bólu i zwiększenie zdolności do radzenia sobie z bólem, który nie mija 
 • Znaczny spadek lęku, depresji i wrogości
 • Zwiększona zdolność do relaksu
 • Większa energia i entuzjazm do życia
 • Poprawa samooceny 
U dzieci praktykujących uważność, zaobserwowano przede wszystkim następujące efekty:
 • Stają się spokojniejsze 
 • Lepiej radzą sobie z trudnymi emocjami 
 • Są bardziej skupione i skoncentrowane
 • Są empatyczne i wyrozumiałe w stosunku do innych
 • Wykształcają naturalne zdolności rozwiązywania konfliktów
 • Czują się szczęśliwsze