Język angielski
Dwujęzyczne nauczanie (polski, angielski) metodą immersji. Ilość zajęć dydaktycznych i obcowanie z językiem angielskim jest codzienne, przez cały dzień.
Oprócz nauczyciela polskojęzycznego w grupach przedszkolnych pracuje nauczyciel anglojęzyczny. Nauczyciel anglojęzyczny prowadzi codziennie zajęcia metodyczne wg programu autorskiego, towarzyszy w zabawach, spacerach, podczas posiłków oraz zajęć artystycznych i ruchowych.
  • Rozwija umiejętności umysłowe
  • Poprawia zdolność uczenia się
  • Poprawia koncentrację
  • Uczy zapamiętywania
  • Lepsze radzenie sobie z opanowaniem wymowy, intonacji i akcentu
  • Rozpoczęcie nauki języka w przedszkolu, to dobry fundament do dalszej nauki 
  • Nauka dwóch języków jednocześnie (języka ojczystego i obcego) podnosi dziecięcą świadomość językową oraz wpływa korzystnie na rozwój obu półkul mózgowych.