Inteligencja emocjonalna
Inteligencja emocjonalna kształtuje się już od samych narodzin. Z chwilą przyjścia na świat rodzice są nieodłącznym elementem rozwoju osobowości dziecka. To oni są pierwszymi mentorami w drodze dziecka ku rozwojowi emocjonalności, ale nie jedynymi. Wiele dzieci, już od najmłodszych lat, znaczną ilość czasu spędza w żłobku i przedszkolu, dlatego ludzie pracujący w powyższych placówkach również odgrywają istotną rolę w rozwoju emocjonalnym przedszkolaków.
Codzienny kontakt dziecka z rodzicami i nauczycielami, nawet ten najmniejszy, ma podtekst emocjonalny. Dlatego też, opiekunom potrzebny jest spokój i opanowanie oraz odpowiednia wiedza, która pozwoli na świadome kształtowanie prawidłowych zachowań emocjonalnych.
Ciągłe powtarzanie tych samych zwrotów i reakcji znacząco wpływa na emocjonalny światopogląd dziecka, jego umiejętności oraz kształtującą się osobowość i charakter.

W dużym skrócie Inteligencja Emocjonalna to:

 • Zdolność do rozpoznawania emocji u siebie i u innych
 • Zdolność do regulowania swoimi emocjami
 • Zdolność do prawidłowego reagowania na emocje innych
 • Wykorzystywanie emocji do zadań takich jak myślenie, rozwiązywanie problemów
Kilka pierwszych lat życia dziecka to czas, kiedy kształtują się nawyki emocjonalne. Ważne jest zatem, aby zapoznać go z uczuciami, których doświadcza oraz nauczyć prawidłowych reakcji na pojawiające się emocje, zarówno swoje jak i osób postronnych.
Inteligencja emocjonalna odnosi się do poznania własnego wnętrza i przede wszystkim tego, co czujemy i jak rozumiemy nasze emocje. Rozważne panowanie nad nimi potrzebne jest nam do realizacji wcześniej zamierzonych celów.
Aby rodzice i nauczyciele potrafili wychować dzieci inteligentnie emocjonalne sami muszą być dla nich przykładem.

Rozwijanie inteligencji emocjonalnej niesie ze sobą istotne korzyści poprawiające jakość życia oraz motywację do samorozwoju:
 • Rozpoznawanie emocji u siebie i innych
 • Rozpoznawanie negatywnych stanów emocjonalnych i próby im przeciwdziałaniu
 • Stanowi podstawowy element utrzymywania prawidłowych relacji z rówieśnikami, nauczycielami i rodzicami
 • Pozwala wykorzystać cały nasz potencjał do realizacji celów
 • Dzięki niej lepiej radzimy sobie ze stresem
 • Rozwiązujemy konflikty dzięki umiejętnej krytyce
 • Silna motywacja dzięki naturalnej chęci do działania
 • Sprzyja budowie stabilnej samooceny (poczucia własnej wartości), dzięki której dziecko akceptuje, szanuje siebie i innych i wie, że jest wartościową osobą. Dzięki poczuciu własnej wartości dziecko staje się odpowiedzialne za swoje życie
U dzieci biorących udział w zajęciach Inteligencji Emocjonalnej, zaobserwowano przede wszystkim następujące efekty:
 • Umiejętnie wyrażają emocje i rozumieją uczucia (stosownie do wieku)
 • Umiejętnie kontrolują własne emocje (stosownie do wieku)
 • Są bardziej lubiane przez innych
 • Łatwiej nawiązują przyjaźnie
 • Umieją się dzielić, pomagać i opiekować
 • Przejawiają zachowania altruistyczne
 • Są tolerancyjne w stosunku do innych
 • Chętniej przestrzegają zasad społecznych
 • Odróżniają zachowania „dobre” od „złych”
 • Sprawniej rozwiązują problemy i konflikty