Terapia tańcem i ruchem
Terapia tańcem i ruchem jest kreatywną formą ateterapii skoncentrowanej na uzyskaniu harmonii naszego ciała z umysłem poprzez ruch i rytm, w celu osiągnięcia integracji emocjonalnej, poznawczej i behawioralnej.
Terapię tańcem i ruchem stosuje się bardzo często w pracy z osobami cierpiącymi na:
  • Nerwice, zaburzenia lękowe i depresyjne, zespół stresu pourazowego
  • Zaburzenia odżywiania
  • ADHD
  • Autyzm
  • Profilaktycznie, w celu rozwoju osobistego i poprawy jakości życia
Badania pokazują, że zajęcia Terapii tańcem i ruchem poprawiają:
  • Rozwój i interakcje społeczne 
  • Poczucie dostrojenia i harmonii 
  • Uczucie radości
  • Poziom zrelaksowania