Balet
Program opiera się na ćwiczeniach usprawniających, koordynacyjnych i rytmicznych oraz improwizacji – czyli nauce korzystania z wyobraźni. Celem zajęć jest przygotowanie dzieci do starszych grup baletowych, utanecznienie, lepsza pamięć i koordynacja ruchowa, ukształtowanie muzycznej wrażliwości i umiejętność wyrażania emocji poprzez ruch.
Taniec:
  • Sprzyja prawidłowemu rozwojowi tkanki mięśniowej
  • Przeciwdziała wadom postawy
  • Usprawnia koncentrację uwagi
  • Uczy dyscypliny
  • Uczy systematyczności