Szachy

 

Szachy posiadają rzadko spotykaną właściwość – dzieci je lubią. Gra w szachy posiada wiele elementów wychowawczych. Szachy uczą pokory, gdy nie wszystkie podejmowane podczas gry decyzje okazują się słuszne. 
Gra w szachy daje wyjątkowe korzyści:
  • Wspomaga rozwój inteligencji emocjonalnej i umiejętności społecznych
  • Poprawia zdolności intelektualne,  zwłaszcza wyobraźni, koncentracji i planowania
  • Zwiększa iloraz inteligencji IQ, dzięki ćwiczeniom koncentracji i logicznego myślenia
  • Poprawia umiejętności arytmetyczne
  • Wyostrza zdolności językowe
  • Kształci umiejętności krytycznego myślenia i oceny sytuacji, lepszego planowanie zajęć i przewidywania konsekwencji 
  • Podnosi odporność na rozproszenie uwagi i refleks
  • Gra ma walory terapeutyczne, ponieważ trenujemy myślenie przyczynowo-skutkowe

Zajęcia odbywają się we wtorki.