Karate/Judo
 Zajęcia karate/judo dla przedszkolaków to przede wszystkim trening ogólnorozwojowy ukierunkowany na podnoszenie sprawności fizycznej i kształtowanie prawidłowej postawy. Podczas zajęć z najmłodszymi duży nacisk kładziony jest na naukę dyscypliny i systematyczności, czyli tych cech, które w przyszłości pozwolą osiągnąć lepsze wyniki w innych dziedzinach, na przykład edukacji.
Systematyczne zajęcia sportowe wspomagają: 
  • Polepszenie ogólnego stanu zdrowia 
  • Uświadomienie korzyści wynikających z aktywności fizycznej
  • Ukulturalnianie fizyczne dziecka Zapewnienie harmonijnego rozwoju fizycznego dziecka
  • Przygotowanie mentalne do współpracy w grupie, zdrowej rywalizacji, umiejętności, pogodzenia się z przegraną oraz szacunku do przeciwnika 
  • Popularyzacja aktywności fizycznej u przedszkolaków poprzez zabawę i ćwiczenia 
U dzieci uczestniczących w tej aktywności zaobserwowano:
  • Wzrost świadomości wie, jaki wpływ na organizm przedszkolaka ma jego ruch 
  • Wejście ćwiczeń w nawyk