Gimnastyka
Zaletą programu jest umiejętne połączenie w przygotowanych zestawach takich metod jak : gimnastyka twórcze R. Labana, K.Orffa, gimnastyki rytmicznej A. i M. Kniessów, metody ruchu rozwijających W. Sherborne, metody R.Przyborowskiej- Wynimko „Rytmy”. Celem wychowania przedszkolnego jest m.in. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.
  • Dziecko potrafi naśladować i samodzielnie wykonywać proste ćwiczenia ruchowe
  • Dziecko uczy się współdziałania z partnerem
  • Dziecko uczy się wykorzystywać własną wyobraźnię i pomysłowość 
  • Dzieci uczą się przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas pracy
  • Maluchy poprawiają swoją szybkość, zwinność i siłę
  • Ćwiczenia wzmacniają siłę ramion nóg i tułowia oraz poprawiają postawę
  • Dzieci czerpią dużo radości płynącej z zabawy