Capoeira
Capoeira jest sztuką walki, która nie popiera agresywnych zachowań. Uczy dzieci zdrowej konkurencji, wpaja wartości takie jak szacunek dla innych ludzi i sportowe zachowanie. Capoeira jest wszechstronnie rozwijająca. Aspekt fizyczny i psychiczny traktowany jest na równi z aspektem muzycznym.
Capoeira ma wiele elementów, które dzieci po prostu uwielbiają – uczą się piosenek, grają na nietypowych instrumentach, poznają kulturę brazylijską, rozwijają rytmicznie. Treningi nigdy nie są monotonne, dzieci natomiast nie są oceniane, poddawane krytyce czy presji – w capoeira nikt nie ściga się o noty sędziów, stopnie ani miejsca na zawodach.
Capoeira jest brazylijską sztuką walki połączona z muzyką. Jej głównymi elementami są kopnięcia, uniki oraz elementy gimnastyki, akrobatyki i tańca wykonywane przy akompaniamencie instrumentów i śpiewu. Jej istotą jest płynność i dynamika, dzięki czemu jest bardzo widowiskową sztuką walki.
Capoeira pozwala na kompletny rozwój psychofizyczny trenującego. Regularne treningi rozwijają kondycję fizyczną, gibkość, siłę i szybkość, a także refleks i koncentrację. Dzięki temu, że w capoeira nie ma podziałów ze względu na wiek czy płeć jest bardzo dobrą formą integracji między trenującymi.
Capoeira dla dzieci opiera się przede wszystkim na różnorodnych zabawach i ćwiczeniach ogólnorozwojowych stymulujących i wspomagających wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka zarówno w aspekcie fizycznym, jak i psychicznym.

Systematyczny trening Capoeiry niesie ze sobą istotne korzyści:
  • Capoeira jest sportem ogólnorozwojowym rozwijającym wszystkie cechy motoryczne, poprawiającym kondycję fizyczną
  • Dzięki elementom gimnastyki i akrobatyki capoeira kształtuje koordynację ruchową i gibkość ciała;
  • Capoeira wspomaga rozwój pamięci ruchowej, umiejętność poruszania się w przestrzeni, a także poprawia koncentrację;
  • Capoeira, dzięki elementom muzycznym, kształtuje poczucie rytmu oraz umiejętność śpiewu, a także uczy gry na instrumentach muzycznych;
  • Capoeira uczy współdziałania w grupie, kształtuje cierpliwość, samodyscyplinę oraz poczucie własnej wartości, a także pomaga pokonywać tremę towarzyszącą podczas prezentowania się;
  • Capoeira, mimo że jest sztuka walki, uczy szacunku dla innych ludzi i sportowego zachowania;
  • Trenowanie capoeira pozwala dzieciom na poznanie podstawowych zwrotów i słów z języka portugalskiego, a także związanych z capoeira elementów kultury brazylijskiej
  • Dzięki swojej różnorodności capoeira pozwala na radosne spożytkowanie pokładów dziecięcej energii
  • Capoeira zwiększa u dzieci poczucie własnej wartości
  • Zwiększa umiejętność koncentracji 
Zajęcia capoeira dla dzieci trwają 30 minut. Optymalna wielkość grupy to ok. 10 osób.Zajęcia rozpoczynają się od krótkiego rozruchu, pozwalającego rozgrzać organizm, na który składają się m. in. biegi, podskoki, zabawa w berka, itp. Na główną część zajęć składają się różne zabawy i ćwiczenia zawierające elementy capoeira, w trakcie których, dzieci odtwarzają ruchy zaprezentowane przez prowadzącego. Cały trening odbywa się przy muzyce odtwarzanej z płyty bądź wykonywanej na żywo przez prowadzącego zajęcia. Fragment każdego treningu poświęcany jest na zajęcia muzyczne, w trakcie których dzieci uczą się śpiewu piosenek związanych z capoeira, gry na instrumentach i rytmicznego klaskania.
Do zajęć Capoeiry potrzebny jedst jedynie sportowy strój nie krępujący ruchów.

Zajęcia odbywają się w środy.