Bajkoterapia
Bajkoterapia to metoda, którą wykorzystuje się do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Realizuje się ją poprzez czytanie podopiecznym bajek lub dawanie do samodzielnej lektury.
 • Bajka dostarcza nowej wiedzy o świecie i o innych ludziach – pomaga zrozumieć ich postawy i zachowania
 • Pomoc w zrozumieniu siebie i świata – bajka wprowadza porządek i ład, pokazuje normy i reguły nim rządzące; poprzez uporządkowany i przewidywalny obraz świata buduje się poczucie bezpieczeństwa
 • Uczenie przestrzegania zakazów i bycia dobrym – w bajkach świat jest sprawiedliwy i rządzony według jednoznacznych reguł , szlachetność jest nagradzana 
 • Pomoc w rozwiązywaniu osobistych, trudnych problemów i sytuacji
 • Odreagowywanie napięć
 • Leczenie niepożądanych stanów psychicznych, takich jak lęk, poczucie mniejszej wartości, osamotnienie, nuda, apatia
 • Doraźna pomoc w radzeniu sobie z emocjami powstałymi na skutek niepomyślnych zdarzeń
 • Uwrażliwienie na przeżycia estetyczne
 • Pomoc w zaakceptowaniu swoich mocnych i słabych stron
 • Rozwijanie wyobraźni
 • Relaks, odprężenie, zabawa